İngilizce Terim: Boundary

Türkçe Terim: Sınır

Kısaltma: –

Ekipman ve çevresi arasındaki arayüzey özellikleri.


Bu içerik Sınır (Boundary) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.