İngilizce Terim: Spacing Table Approach

Türkçe Terim: Boşluk Tablosu Yaklaşımı

Kısaltma:

Ekipmanlar ve binalar arasındaki öngürelen minimum mesafeyi belirlemek için kullanılan tablo.


Bu içerik Boşluk Tablosu Yaklaşımı (Spacing Table Approach) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.