İngilizce Terim: Draining Device

Türkçe Terim: Boşaltma Cihazı

Kısaltma:

Koruma tipinin bütünlüğünü ve işlevliliğini sürdürmek için mahfaza içerisinden dışarıya sıvı atılmasına olanak sağlayan cihaz


Bu içerik Boşaltma Cihazı (Draining Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.