İngilizce Terim: Zone 22

Türkçe Terim: Bölge 22

Kısaltma:

Patlayıcı toz ortamının havada bulut halinde, olağan çalışma şartlarında (normal operasyonda) oluşması muhtemel olmayan fakat oluşursa da kısa süreli var olacağı alan.


Bu içerik Bölge 22 (Zone 22) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.