İngilizce Terim: Zone 21

Türkçe Terim: Bölge 21

Kısaltma:

Patlayıcı toz ortamının havada bulut halinde, olağan çalışma şartlarında (normal operasyonda) oluşması muhtemel alan


Bu içerik Bölge 21 (Zone 21) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.