İngilizce Terim: Zone 2

Türkçe Terim: Bölge 2

Kısaltma:

Patlayıcı gaz ortamının olağan çalışma şartlarında (normal operasyonda) oluşması muhtemel olmayan fakat oluşursa da kısa süreli var olacağı alan.


Bu içerik Bölge 2 (Zone 2) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.