İngilizce Terim: Zone 0

Türkçe Terim: Bölge 0

Kısaltma:

Patlayıcı gaz ortamının sürekli, uzun periyotlar (süreler) için ya da sık sık mevcut olduğu alan. “uzun” ve “sık sık” terimleri olası patlayıcı ortam oluşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu anlatmaya yöneliktir.


Bu içerik Bölge 0 (Zone 0) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.