İngilizce Terim: Boil Over

Türkçe Terim: Taşma

Kısaltma:

Bir ekipman içerisinde yanmakta olan bir kimyasalın içinde bulundupu kabın içerisinde fazlarıayrılmış biçimde su bulunması durmunda suyun ısınması ile buharlaşarak yükselmesi durumudur. Bu durumdayükselen buhar yanmakta olan kimyasalı sıçratacaktır ve yangın hızla büyüyecektir. Genellikle yanmakta olan ekipmanının çapının altı katı çapında alan risk altındadır


Bu içerik Taşma (Boil Over) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.