İngilizce Terim: Blowdown Drum

Türkçe Terim: Blowdown Tankı

Kısaltma:-

Atmosefere açık knockout tankı. Blowdown tankı terimi bazen, knockout tankı flare veya atık sistemlerine bağlandığında kullanılabilir. Blowdown terimi aynı zamanda tesis acil durum tahliyesinde kullanılabilir. Bknz. Knockout Tankı


Bu içerik Blowdown Tankı (Blowdown Drum) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.