İngilizce Terim: Block Flow Diagram

Türkçe Terim: Blok Akış Diyagramı

Kısaltma: BFD

Ağırlıklı olarak blok sembollerini kullanan genel akış diyagramı.


Bu içerik Blok Akış Diyagramı (Block Flow Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.