İngilizce Terim: Backlog

Türkçe Terim: Birikim

Kısaltma:-

Yapılması beklenen iş. Planlama, önceliklendirme, zamanlama ve yürütülme.


Bu içerik Birikim (Backlog) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.