İngilizce Terim: Individual Risk Contour

Türkçe Terim: Bireysel Risk Eğrisi

Kısaltma:-

Bir kişiye eşit uzaklıktaki tüm risk noktalarını birleştiren eğri. Ayrıca Iso-Risk Eğrisi olarak da bilinir.


Bu içerik Bireysel Risk Eğrisi (Individual Risk Contour) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.