İngilizce Terim: Replacement-İn-Kind

Türkçe Terim: Birebir Değişim

Kısaltma:RIK

Değiştirilecek ekipman, kimyasal, prosedür v.b öğenin yerine gelecek olan öğe ile tasarım özelliklerinin karşılaması. Birebir değişimde önemli olan ilgili ürünlerin kullanımının herhangi bir şekilde etkilenmemesi gerektiğidir.


Bu içerik Birebir Değişim (Replacement-İn-Kind) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.