İngilizce Terim: Building

Türkçe Terim: Bina

Kısaltma:

Sabit ve kapalı yapı.


Bu içerik Bina (Building) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.