İngilizce Terim: Component

Türkçe Terim: Bileşen

Kısaltma:-

[1]Ekipmana ait onarılabilecek olan, bir veya daha fazla parçadan oluşan bölüm.
[2]Ekipmana ait parça.
[3]Bir varlığın kurucu parçası. Genellikle modüler ve değiştirilebilirlerdir. Bazı durumlarda uygulanabilirlik açısından serileştirilebilir.


Bu içerik Bileşen (Component) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.