İngilizce Terim: Document

Türkçe Terim: Belge

Kısaltma:-

Kullanıcılar ve sistemler arasında bir öğe olarak yönetilebilen ve değiştirilebilen, insan algılamasına yönelik sabit ve yapılandırılmış bilgi miktarı. Bir belge, bilgi türüne ve sunum şekline uygun olarak belirlenebilir.


Bu içerik Belge (Document) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.