İngilizce Terim: Initiating Event

Türkçe Terim: Başlatıcı Olay

Kısaltma:-

Senaryoyu istenmeyen sonuca götüren olay.


Bu içerik Başlatıcı Olay (Initiating Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.