İngilizce Terim: Incipient Failure

Türkçe Terim: Başlangıç Hatası

Kısaltma:

Düzeltici önlem alınmaz ise, indirgenmiş veya katastrofik bir arızanın oluşması beklenen, donanım durumundaki bir hata veya arıza.


Bu içerik Başlangıç Hatası (Incipient Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.