İngilizce Terim: Simple Apparatus

Türkçe Terim: Basit Cihaz

Kısaltma:

Kullanılan devrenin, kendinden güvenliğiyle ya da enerji sınırlamalı güvenliğiyle uyumlu elektriksel parametrelerini kullanan basit yapılı elektrikli parça ya da parçalar bütünü


Bu içerik Basit Cihaz (Simple Apparatus) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.