İngilizce Terim: Pressurizasition “P”

Türkçe Terim: Basınçlandırma “P”

Kısaltma:

Mahfaza içerisine dış ortam basıncından daha yüksek basınçta bir koruyucu gaz uygulanarak dış ortamın mahfaza içerisine girişini önleyen koruma tipi


Bu içerik Basınçlandırma “P” (Pressurizasition “P”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.