İngilizce Terim: Pressure Wave

Türkçe Terim: Basınç Dalgası

Kısaltma:

Bknz. Blast


Bu içerik Basınç Dalgası (Pressure Wave) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.