İngilizce Terim: Basic Event

Türkçe Terim: Temel Olay

Kısaltma: –

Hata ağacı modelinde en düşük seviyede çözünürlüğü temsil eden daha fazla geliştirilmesine gerek olmayan olay. (Örneğin., yedek parça hatası, insan hatası, dış olaylar).


Bu içerik Temel Olay (Basic Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.