İngilizce Terim: Safe Guard

Türkçe Terim: Bariyer

Kısaltma:-

Başlatıcı olay ve sonrasında yaşanacak olaylar dizisini engelleyen veya sonuçlarını hafifleten; bir cihaz, sistem veya eylem.
Not: Bariyer bağımsız koruma katmanının (IPL) gerekliliklerini karşılamayabilir.


Bu içerik Bariyer (Safe Guard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.