İngilizce Terim: Sheltering

Türkçe Terim: Barınak

Kısaltma:

Bir olayın fiziksel sonucuna karşı koruma sağlayan yapı.


Bu içerik Barınak (Sheltering) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.