İngilizce Terim: Barcode

Türkçe Terim: Barkod

Kısaltma: –

Farklı kalınlıktaki çizgileri kullanarak verileri kodlamak için kullanılan semboller. sayısal karakterleri belirtmek için kullanılır.


Bu içerik Barkod (Barcode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.