İngilizce Terim: Maintenance Strategy

Türkçe Terim: Bakım Stratejisi

Kısaltma:-

Genel bir planın açıklanması ve bunlara ulaşmak için düzey vizyon, misyon ve hedeflerin ifade edilmesi. Spesifik bir varlığın korunması için gerekli yaklaşımı tanımlamak için de kullanılabilir.


Bu içerik Bakım Stratejisi (Maintenance Strategy) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.