İngilizce Terim: Maintenance Procedures

Türkçe Terim: Bakım Prosedürleri

Kısaltma:-

Ekipmanın, kontrol ve bakım uygulamalarını ele alan yazılı talimatlar. Bakım sistemin çalışabilirliği ve bütünlüğünün yanı sıra, test etme ve inceleme sıklığını sağlamak için oldukça gereklidir.


Bu içerik Bakım Prosedürleri (Maintenance Procedures) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.