İngilizce Terim: Maintainability

Türkçe Terim: Bakım Kolaylığı

Kısaltma:-

Bakım işlemlerinin gerçekleştirilebilme hızı ve kolaylığıdır. Genellikle bakım için geçen süre (MTTR) ile ölçülür .


Bu içerik Bakım Kolaylığı (Maintainability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.