İngilizce Terim: Maintenance Audit/Review

Türkçe Terim: Bakım Denetimi

Kısaltma:-

Performansı değerlendirmek ve iyileştirme faaliyetlerini belirlemek amacıyla bağımsız kişiler tarafından gerçekleştirilen, bakım yönetimi uygulamalarının ve sonuçlarının resmi bir incelemesi.


Bu içerik Bakım Denetimi (Maintenance Audit/Review) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.