İngilizce Terim: Baker-Strehlow Model

Türkçe Terim: Baker-Strehlow Modeli

Kısaltma:

Sınırlamanın yanma hızı üzerindeki etkisine dayanan bir patlama modeli.


Bu içerik Baker-Strehlow Modeli (Baker-Strehlow Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.