İngilizce Terim: Associated Apparatus

Türkçe Terim: Bağlantılı Cihaz

Kısaltma:

Hem kendinden güvenlikli hem de kendinden güvenlikli olmayan devreler içeren ve kendinden güvenlikli olmayan devrelerin kendinden güvenlikli devrelere ters etki yapamayacağı şekilde inşa edilen elektrikli cihazlar


Bu içerik Bağlantılı Cihaz (Associated Apparatus) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.