İngilizce Terim: Establishing The Context

Türkçe Terim: Bağlam Saptama

Kısaltma:-

Risk yönetiminde dikkate alınması gereken iç-dış parametrelerin tanımlanması ve risk yönetimi politikaları için kapsam ve kriterlerin belirlenmesi.


Bu içerik Bağlam Saptama (Establishing The Context) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.