İngilizce Terim: Independent Organisation

Türkçe Terim: Bağımsız Organizasyon

Kısaltma:

Elektrik/Elektronik/Programlanabilir Elektronik sisteminin, fonksiyonel güvenlik değerlendirmesine tabi olan yazılım güvenliği yaşam döngüsünün belirli bir aşamasında gerçekleşen faaliyetlerden sorumlu kuruluşlardan, yönetim ve diğer kaynaklardan ayrı veya farklı olan kuruluş.


Bu içerik Bağımsız Organizasyon (Independent Organisation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.