İngilizce Terim: Maximum External İnductance To Resistance Ratio L0/R0

Türkçe Terim: Azami Dış İndüktansın Dirence Oranı

Kısaltma:

Kendinden güvenlik şartlarını koruyacak şekilde elektrikli ekipmanların dış bağlantı elemanlarının indüktans direnç oranının alabileceği en yüksek değer


Bu içerik Azami Dış İndüktansın Dirence Oranı (Maximum External İnductance To Resistance Ratio L0/R0) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.