İngilizce Terim: Reduced Explosion Pressure

Türkçe Terim: Azaltılmış Patlama Basıncı

Kısaltma:

Patlama tahliyesi ya da patlama baskılama sistemiyle korunan bir ekipman içerisindeki patlayıcı ortamın patlaması sonucu ortaya çıkan basınç


Bu içerik Azaltılmış Patlama Basıncı (Reduced Explosion Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.