İngilizce Terim: Average İndividual Risk

Türkçe Terim: Bireysel Ortalama Risk

Kısaltma: –

Bireysel ortalama risk için üç farklı tanım bulunmaktadır.

A. Riske maruz kalan popülasyonun toplam tesiste bulunan popülasyona oranı ile hesaplanan bireysel risktir.
B. İnsanların riske maruz kalıp kalmadığına bakılmadan önceden belirlenmiş popülasyonda hesaplanan bireysel risktir.
C. Riskin yapılan iş süresince veya çalışılan günün ortalaması ile hesaplanması.


Bu içerik Bireysel Ortalama Risk (Average İndividual Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.