İngilizce Terim: Avarage Rate Of Death

Türkçe Terim: Ortalama Ölüm Oranı

Kısaltma: ROD

Olası olaylar sonucu birim zamanda beklenen ortalama ölüm sayısı.


Bu içerik Ortalama Ölüm Oranı (Avarage Rate Of Death) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.