İngilizce Terim: Availability

Türkçe Terim: Kullanılabilirlik

Kısaltma: –

[1] Ekipmanın belirli bir zaman aralığında ve koşulda gerekli işlevleri yerine getirebilmesidir.
[2] Bir varlığın belirli bir işlevi yerine getirmesi için planlanan zaman periyodu. Yüzde olarak ifade edilir.


Bu içerik Kullanılabilirlik (Availability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.