İngilizce Terim: Atmospheric Discharge

Türkçe Terim: Atmosferik Deşarj

Kısaltma: –

Basınca sebep olan gazların atmosfere gönderilmesi ve ekipmanların basınçtan korunması.


Bu içerik Atmosferik Deşarj (Atmospheric Discharge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.