İngilizce Terim: Atmospheric Stability

Türkçe Terim: Atmosferik Kararlılık

Kısaltma:

Atmosferik türbülans derecesinin ve sonuçtaki gaz dağılımının bir ölçüsüdür. Kararlılık sınıfları, rüzgar hızı ve güneşten gelen termal enerji ile tanımlanır.


Bu içerik Atmosferik Kararlılık (Atmospheric Stability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.