İngilizce Terim: Atmospheric Dispersion

Türkçe Terim: Atmosferik Dağılım

Kısaltma:

Bir gaz veya buharın düşük momentum ile havaya karışması. Karışma, rüzgarın (mekanik girdap oluşumu) ve atmosferik sıcaklık profilinin (termal girdap oluşumu) oluşturduğu türbülanslı enerji değişiminin bir sonucudur.


Bu içerik Atmosferik Dağılım (Atmospheric Dispersion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.