İngilizce Terim: Assumed Risk

Türkçe Terim: Varsayılan Risk

Kısaltma: –

Belirlenen, uygun yönetim düzeyinde kabul edilen ve analiz edilen risk.


Bu içerik Varsayılan Risk (Assumed Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.