İngilizce Terim: Assist Gas

Türkçe Terim: Asist Gazı

Kısaltma: –

Isıtma değerini yükseltmek için parlama brülöründen önce veya yanma noktasında eklenen yanıcı gaz. Bazı tasarımlarda asist gazı, türbülansı arttırarak daha iyi bir yanma sağlayabilir.


Bu içerik Asist Gazı (Assist Gas) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.