İngilizce Terim: Asset

Türkçe Terim: Varlık

Kısaltma: –

Bir işletmenin fiziksel kaynakları.


Bu içerik Varlık (Asset) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.