İngilizce Terim: Asset Management

Türkçe Terim: Varlık Yönetimi

Kısaltma: –

Varlığın fiziksel ömrünün, ekonomik ömrü boyunca sistematik olarak planlanmasıdır.


Bu içerik Varlık Yönetimi (Asset Management) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.