İngilizce Terim: Asset List

Türkçe Terim: Varlık Listesi

Kısaltma: –

Genellikle imalatçı, satıcı, spesifikasyonlar, maliyetler v.b hakkında bilgi içeren varlık kayıtları.


Bu içerik Varlık Listesi (Asset List) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.