İngilizce Terim: Asset Information Management

Türkçe Terim: Varlık Bilgi Yönetimi

Kısaltma: AIM

İşletmenin varlıklar ile ilgili sahip olduğu teknik ve diğer bilgilerin yönetimi ve denetimi.


Bu içerik Varlık Bilgi Yönetimi (Asset Information Management) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.