İngilizce Terim: Asset Crtically Analysis

Türkçe Terim: Varlık Kritikliği Analizi

Kısaltma: ACA

Bir varlığın farklı kategoriler altında kritikliğinin eğerlendirilmesidir. Örneğin, güvenlik kritik, yasal kritik, üretim kritik, ekonomik kritik, vb.


Bu içerik Varlık Kritikliği Analizi (Asset Crtically Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.