İngilizce Terim: Assessor

Türkçe Terim: Değerlendirici

Kısaltma: –

Güvenlik sistemleri ve diğer risk azaltma önlemleri ile elde edilen fonksiyonel güvenlik ile alakalı bir karara varmak için fonksiyonel güvenlik değerlendirmesini gerçekleştiren kişi veya kuruluş.


Bu içerik Değerlendirici (Assessor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.