İngilizce Terim: Increased Safety “E”

Türkçe Terim: Arttırılmış Güvenlik “E”

Kısaltma:

Elektrikli ekipmana uygulanan ek tedbirlerle, olağan ya da olağan üstü durumlarda olması gerekenden yüksek sıcaklıklara çıkılması ve kıvılcım oluşumu ihtimallerine karşı arttırılmış emniyet sağlayan ex-proof koruma tipi


Bu içerik Arttırılmış Güvenlik “E” (Increased Safety “E”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.